Januar 2018

Kvinder og religion

Er religion god for kvinderne? Er kvinder gode for religionen?

Heidi Laura – Marianne Aaagaard Skovmand – Jesper Petersen

Søndag den 21. januar 2018

 Vi kender deres navne. Sara, Rebecca, Eva/Hawwa, Aisha, Jomfru Maria, Maria Magdalene, Fatima. Alle religioner har vigtige kvinderoller i grundfortællingerne.

Kvinderne er fremtrædende ikke kun i de hellige bøger, de har også været aktive i deres respektive religiøse samfund i tusindvis af år. Alligevel tilkender de store religioner dem ingen ledende rolle og det er kun for nyligt, at der forskes i deres betydning.

Salon Schmuus vil gerne undersøge hvor de forskellige religioner står historisk og i dag i forhold til kvinderne og har inviteret en sognepræst, en islamforsker og en journalist med ekspertise i judaistiske studier til en samtale om kvindernes rolle i de tre store religioner.

Sognepræst Marianne Aagaard Skovmand har for nyligt oversat og udgivet den meget omtalte Mariaevangelium. Hendes indlæg vil handle om Maria Magdalene som en ledende discipel i kirkens ældste historie, i en tid præget af konflikter om den sande og rette lære og hvem, der havde autoritet til at bringe den videre ud i verden.

Jesper Petersen er ekstern lektor på DIS og ph.d. studerende i religionshistorie har specialiseret sig i islamiske studier og studiet af religiøs adfærd og hans nuværende forskning fokuserer på islamisk feminisme og LGBTQI frigørelse inden for islam og har blandt andet udgivet to bøger om henholdsvis kvindekamp i Egypten og kvinderne i Muhammeds samtid.

Heidi Laura er ph.d. i jødiske studier, journalist ved Weekendavisen og forfatter til en række bøger, to af dem om jødisk kultur i dag. Hun vil tage udgangspunkt i spørgsmålet om jødedommen kan blive ægte egalitær – altså give kvinder og mænd lige status, muligheder og indflydelse. Hun vil kigge ind i jødedommens oprørte vande og ligesom hendes samtalepartnere vil se på kvinder før og nu – og i fremtiden.
Tilmelding på lehrerski@gmail.com eller FB-besked. Pris kr. 40