2021

Jødisk Kulturfestival i juni med Narcisa og Narcis Vucina


September Tordenskjold-turen med Morten Lander Andersen

November Tyske flygtninge i 1930’erne med Torkil Sørensen